Beursdeal lezing Stichting MEE

Gepost op December 26, 2016

 

Beursdeal lezing: “Mensen met bijzonder gedrag.”

 

In november hebben we een lezing gehad door Mariet Geurts van Stichting MEE Zuidoost Brabant, over mensen met bijzonder gedrag, en hoe wij daar als EHBO-er mee om kunnen gaan.

 

Allereerst  werd er uitgelegd wat we onder bijzonder gedrag verstaan en wat daar mogelijk aan ten grondslag ligt. En dan blijkt dat 'bijzonder gedrag' voor iedereen verschillend is.

Vervolgens kregen we uitleg over mensen met een verstandelijke beperking en mensen met autisme en tevens hoe je dit kunt herkennen en wat deze mensen nodig hebben.

Door een spel met uitgebreide spelregels kregen we inzicht in hoe snel we in deze tijd/maatschappij een ander overvragen en met “Brain Blocks" werd uitgelegd hoe een brein van iemand met autisme werkt.

Er werden ervaringen uitgewisseld en tips naar voren gebracht die ons kunnen helpen om beter op de situatie in te kunnen spelen. Enkele belangrijke tips zijn:

*   Zorg voor duidelijkheid (wat gaat er gebeuren, wie gaat wat doen, waar en wanneer), maar zeg alleen het noodzakelijke.

*   Maak gebruik van gebaren en laat voorwerpen zien.

*   Herhaal in dezelfde woorden en controleer of de boodschap begrepen is.

*   Verminder prikkels, zorg voor een rustige omgeving

*   Maak gebruik van pauzes / tijd / stilte.

Alles bij elkaar kunnen we zeggen dat we een interessante en leerzame avond hebben gehad. 

 

 

Deze avond is ontstaan door een Beursvloer Deal. Hierbij kwamen verschillende bedrijven en organisaties bij elkaar waarbij met een gesloten beurs diensten verhandeld werden.

De deal die we met Stichting Mee gesloten hadden is dat zij een lezing zouden verzorgen en dat wij zouden helpen om “Maatjes” te zoeken.

 

Stichting MEE is er voor mensen met een beperking, én voor hun omgeving. Of het nu gaat om een lichamelijke, zintuigelijke of verstandelijke beperking, een stoornis in het autistisch spectrum, niet aangeboren hersenletsel of een chronische ziekte, MEE helpt ze weer grip op hun leven te krijgen, o.a. door het versterken van de eigen kracht en het vergroten van de zelfredzaamheid.

 

Nu zijn er ook vele mensen met beperking die een 'Maatje' zoeken, dus heeft u nog tijd over, neem dan contact op met Stichting MEE. Zij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers, of het nu gaat om wekelijks of maandelijks een paar uurtjes: er is altijd wel iets te vinden.

Een ‘maatje’ gaat mee een terrasje pakken, winkelen, voetbal kijken of sporten.

Dus heeft u nog tijd over, neem dan contact op met Stichting Mee.

http://www.meezuidoostbrabant.nl/vrijwilligers/vrijwilligersvacatures/gemeente-bladel