Wie moet de kosten van de ambulance betalen als je 1-1-2 belt?

Gepost op January 15, 2015

TWIJFEL NIET: BEL 1-1-2

 

Door Annet de Voogd m.m.v. RAV Brabant Midden-West-Noord

 

Er is iemand hard gevallen op straat. Hij blijft liggen en heeft een wond op zijn hoofd. Het ziet er best wel ernstig uit. Samen met anderen verleent u Eerste Hulp. Gaat u nu wel of niet 1-1-2 bellen? Stel dat u belt en achteraf blijkt dat het niet nodig was dat er een ambulance kwam. Of het slachtoffer probeert de kosten van het eigen risico op de beller te verhalen. Wie draait er dan voor de kosten op?

 

U besluit dat er professionele hulpverlening voor het slachtoffer nodig is. U belt zelf, of laat iemand anders, 1-1-2 bellen.

Vraag duidelijk om de ambulance. De alarmcentrale verbindt u door met de meldkamer ambulancezorg. De meldkamer wil het volgende weten:

  • * waar is het slachtoffer? (plaats, straat, huisnummer of herkenningspunt)
  • * op welk telefoonnummer kan worden teruggebeld?
  • * wat is er gebeurd?
  • * is er één slachtoffer of zijn er meer?
  • * wat er met het slachtoffer aan de hand is. Is hij bijvoorbeeld nog aanspreekbaar?
  • * bevinden het slachtoffer en/of de omstanders zich in een veilige situatie?

Afhankelijk van wat er aan de hand is, besluit de meldkamercentralist of er een ambulance gestuurd moet worden. Ook kan de meldkamer besluiten meerdere hulpdiensten te sturen.

 

Aansprakelijkheid

Het slachtoffer dat met de ambulance is vervoerd, kan worden geconfronteerd met het feit dat de zorgverzekeraar het eigen risico in rekening brengt. Het is voorgekomen dat het slachtoffer dit bedrag probeert te verhalen op de eerstehulpverlener die de ambulance heeft gealarmeerd. Een vervelende situatie, omdat de eerstehulpverlener dit met de beste bedoelingen heeft gedaan. Het is echter zo, dat de beller hiervoor niet hoeft op te draaien. Deze hield zich aan een van de vijf punten van de Eerste Hulp, namelijk 'zorgen voor professionele hulp'. Het is de meldkamercentralist, een professional van de Centrale Post Ambulancevervoer, die besloot de ambulance te sturen en deze is hiervoor verantwoordelijk. Ook deze is hiervoor niet aansprakelijk. Aarzel dus niet te bellen!

 

Slachtoffer wil geen ambulance

Het komt voor dat het slachtoffer niet wil dat de ambulance gebeld wordt. Het is dan de verantwoordelijkheid van het slachtoffer zelf of dit wel of niet goed voor hem is. Toch kan de eerstehulpverlener besluiten wel te bellen, omdat hij vindt dat de toestand zodanig is dat het onverantwoord is als het slachtoffer geen medische hulp krijgt. Ook dan zal de meldkamer ambulancezorg op grond van de gegeven informatie besluiten wel of geen ambulance te sturen. De eerstehulpverlener is ook in dit geval niet aansprakelijk voor de kosten. Mocht het slachtoffer in de tussentijd zijn weggegaan, geef dit dan door aan de meldkamer.

 

Wat kost het en wie betaalt?

Het College Tarieven Gezondheidszorg stelt jaarlijks het tarief van ambulancevervoer in Nederland vast. Er zijn verschillende tarieven voor spoedvervoer en besteld vervoer. Bij besteld vervoer (de zorgambulance) is er vooraf een afspraak gemaakt, bijvoorbeeld voor een onderzoek of behandeling in het ziekenhuis of een overplaatsing. Een ambulancerit (spoed) komt gemiddeld neer op ongeveer €600. De prijs van spoedvervoer per ambulance wordt mede bepaald door het aantal kilometers dat de ambulance gereden heeft en een toeslag voor de meldkamer die de rit coördineert.

Het ambulancevervoer wordt betaald door de zorgverzekeraar. Afhankelijk van de polisvoorwaarden kan de zorgverzekeraar het eigen risico in rekening brengen.

 

Overgenomen met toestemming uit het Magazine EHBO.NL, nr 6, december 2014.