Privacybeleid

Privacybeleid van EHBO-Vereniging Bladel:

 

EHBO-Vereniging verwerkt persoonsgegevens. Onderstaande vragen geven antwoord op belangrijke vragen die u kunt hebben omtrent uw persoonsgegevens.

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens (of een combinatie ervan) die naar u herleid kunnen worden. Dit zijn bijvoorbeeld uw naam, adres en geboortedatum. Maar ook emailadressen en telefoonnummers horen daarbij. Zelfs foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

 

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken gegevens van mensen met wie wij direct een relatie hebben, zoals onze leden, donateurs, andere vrijwilligers, kaderinstructeurs of cursisten. Maar ook van mensen die ons een bericht sturen via de contactpagina of via het aanvraagformulier voor EHBO bij evenementen, hebben wij persoonsgegevens.

 

Waarom hebben wij deze gegevens nodig?

Als u ons een bericht stuurt, hebben wij uw naam en e-mailadres of telefoonnummer nodig om uw bericht te kunnen beantwoorden. 

Indien u hulpverleners voor een evenement aanvraagt hebben we o.a. e-mail of telefoonnummer nodig voor communicatie, en een adres waar we de rekening naar toe kunnen sturen. Dit zijn niet altijd privéadressen, maar ook bedrijfsadressen. Wij zullen deze altijd behandelen als privégegevens.

Om u in te schrijven als cursist of lid hebben we wat meer persoonsgegevens nodig, zoals een geboortedatum en een verblijfsadres. We willen natuurlijk een goed contact met u onderhouden door u te informeren over de cursus of lidmaatschap gerelateerde zaken. Maar ook voor praktische administratieve zaken zoals het innen van de contributie hebben we de deze gegevens nodig.

Van cursisten hebben we ook persoonsgegevens nodig voor de examenaanvraag bij Het Oranje Kruis.

Diplomagegevens hebben we nodig om uw diploma en aanvullende certificaten te registreren zodat deze tijdig verlengd worden. 

 

Hoe zit het met bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn extra gevoelige gegevens, bijvoorbeeld nationaliteit, ras, geloofsovertuiging, politieke opvattingen, gegevens met betrekking tot de gezondheid, seksuele gerichtheid, maar ook gegevens van strafrechtelijk verleden.

Deze gegevens zullen nooit door ons worden verwerkt.

 

Hoe gaat wij met uw persoonsgegevens om?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en verwerkt, en niet verstrekt aan andere organisaties, tenzij u daar zelf uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

Persoonsgegevens worden binnen EHBO-Vereniging Bladel verwerkt door bestuursleden en commissieleden. Naam, telefoonnummer en e-mailadres van leden kunnen worden gedeeld met en door de leden onderling.

Wij zijn wettelijk verplicht om een correcte Ledenadministratie te voeren en deze 10 jaar te bewaren. Gegevens in een Algemene administratie en een Financiële administratie moeten wettelijk 7 jaar bewaard blijven. Alle andere persoonsgegevens worden maximaal 2 jaar bewaard, of eerder verwijderd indien ze niet meer relevant zijn.

 

U kunt uw gegevens altijd inzien, opvragen, laten wijziging, laten anonimiseren en zelfs laten verwijderen. Dit kan voor een bepaald deel van uw gegevens, maar ook voor alle gegevens. Ook kunt u een eerder afgegeven toestemming intrekken of uitbreiden.

Hiervoor dient u contact op te nemen met het secretariaat van EHBO-Vereniging Bladel.

Uiteraard geldt dit alleen voor uw gegevens. Het kan voorkomen dat we u eerst vragen om uw opdracht en uw identiteit te bevestigen. Dit om fraude te voorkomen.

 

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens zijn we gebonden aan de geldende wet- en regelgeving. Sinds 25 mei 2018 is dit de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Heeft u nog een vraag, of een klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door EHBO-Vereniging Bladel kunt u terecht bij de Secretaris. We zijn verplicht om hierop binnen één maand te reageren.

Indien u het niet eens bent met de manier waarop wij uw klacht behandelen, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijziging privacy beleid

EHBO-Vereniging Bladel behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Wijzigingen zullen altijd binnen de huidige wet- en regelgeving vallen.

 

(Laatst gewijzigd: 02-06-2018)

 

 

 

Cookies bij EHBO-Vereniging Bladel:

 

Wat zijn cookies?

Cookies zijn zeer kleine tekstbestandjes die worden opgeslagen op uw harde schijf of in het geheugen van uw computer. Ze zijn gekoppeld aan de webbrowser (Explorer, Chrome, Firefox, Safari, etc.) op de computer waarmee u een website bezoekt.

 

Hoe gebruiken wij cookies?

Op de website ehbo-bladel.nl wordt gebruik gemaakt van cookies. Veel van die cookies zijn nodig voor de functionaliteit van de site. Andere cookies kunnen we gebruiken voor statistische doeleinden, door te meten hoe vaak bezoekers op de site komen, welke artikelen goed gelezen worden, welke webbrowsers er gebruikt worden en welke zoektermen er bij een zoekmachine zijn ingevuld om onze websites te vinden. Hiermee kunnen we de websites zowel qua vorm als inhoud optimaliseren en verbeteren.

Onze cookies slaan geen persoonsgegevens op. Ze registreren dus niet wie u bent of wat uw emailadres is.

 

Hoe kan ik toch cookies weigeren?

U kunt u ervoor kiezen om cookies volledig uit te schakelen in de instellingen van uw webbrowser. Het is ook mogelijk om alleen cookies toe te staan die worden aangeboden door de website die u op dat moment bezoekt. Cookies van derde partijen worden dan geblokkeerd.

 

(Laatst gewijzigd: 17-05-2018)