Evenementen

 

 

Veel vergunningen en verzekeringen verplichten aanwezigheid van hulpverleners bij evenementen. Bij elk (sport)evenement waarbij een risico op blessure of verwonding reëel aanwezig is, dienen altijd minimaal twee EHBO'ers aanwezig te zijn. Het aantal EHBO'ers is o.a. afhankelijk van de risico's en het aantal deelnemers en/of bezoekers, en zal vermeld staan op de vergunning die u ontvangt.

Als u zo'n evenement of sportwedstrijd organiseert, hebt u dus gediplomeerde hulpverleners nodig.

Organiseert u een dergelijk evenement in Bladel of Netersel en beschikt u zelf niet over voldoende EHBO'ers? Dan kunt u een aanvraag doen bij EHBO-Vereniging Bladel. Wij zorgen dan niet alleen voor de hulpverleners maar ook voor de nodige verbandmiddelen en eventueel een AED.

 

NB: EHBO-Vereniging Bladel beschikt NIET over een eigen AED. Indien nodig kunnen wij deze huren bij een extern bedrijf voor € 85,- per periode van één week. Deze kosten zullen we doorberekenen bij de aanvrager van het evenement.

Of wij wel of niet een AED moeten regelen voor uw evenement kunt u op het aanvraagformulier invullen.

 

Voor het aanvragen van EHBO'ers kunt u het formulier "Aanvraagformulier hulpverlening evenementen" invullen.

U dient hierbij wel ons Privacy beleid te accepteren.

Wij verzoek u ook om de Voorwaarden die verderop in deze pagina beschreven zijn goed door te nemen.

 

Voor vragen kunt u contact opnemen via de contact pagina.

 

 

EHBO-Vereniging Bladel werkt met een uurtarief per EHBO’er.

Voor verenigingen en non-profit organisaties vragen wij een vergoeding van €7,50 per EHBO'er per uur. Voor bedrijven en commerciële instellingen is dit €15,- per EHBO’er per uur.

De inzet bedraagt altijd minimaal 2 EHBO’ers met een minimale tijd van 2 uur.

 

 

EHBO-Vereniging Bladel werkt uitsluitend met vrijwilligers. Dat betekent dat onze hulpverleners niet betaald krijgen voor hun werkzaamheden tijdens evenementen. De vergoeding die wij vragen wordt o.a. gebruikt voor scholing en voor aanvulling en onderhoud van het materiaal.

 

 

De algemene voorwaarden zijn opgesteld voor de organisatie van het evenement en zorgen voor duidelijkheid omtrent de aanvraag en de eisen van onze hulpverleners.

 

Voorwaarden voor evenementenhulpverlening t.a.v. de aanvragende organisatie:

 

1.       Aanvragen voor hulpverlening dienen schriftelijk (via het aanvraagformulier op de website, of per email) en minimaal 3 weken tevoren worden ingediend. Dit houdt in dat de EHBO-vereniging ruimschoots in de gelegenheid is deze bemiddeling uit te voeren. Indien wij geen of onvoldoende vrijwilligers kunnen vinden, melden we dit zo spoedig mogelijk aan de contactpersoon van het evenement. Aanvragen die korter dan 3 weken voor aanvang van het evenement binnen komen, worden niet in behandeling genomen.

 

2.       Voor aanvragen van hulpverlening zijn de volgende gegevens vereist.

a.     Naam van de organiserende instantie.

b.     Naam en adres/telefoongegevens van de contactpersoon.

Onder adres/telefoongegevens wordt verstaan: adres, (mobiele) telefoonnummer en e-mail adres.

c.     Naam en/of omschrijving van het evenement.

d.     Datum en plaats van het evenement.

e.     Begin en eindtijd (wat betreft aanwezigheid van de EHBO’ers) van het evenement.

f.     Het aantal EHBO’ers dat volgens de vergunning vereist is.

g.    Of een AED aanwezig moet zijn.

 

3.       De organisatie van het evenement dient te zorgen voor een overdekte, droge, rookvrije plaats met ten minste 2 stoelen, voorzien van voldoende verlichting, en eventueel een ruimte waar de EHBO’ers de potentiële slachtoffers met de nodige privacy kunnen behandelen.

 

4.       De EHBO-post dient ingericht te worden op een centrale plaats die nabij beschikbare toiletten en stromend water. De EHBO-post moet bereikbaar zijn voor een ambulance.

 

5.       De organisatie van het evenement dient te zorgen voor de bewegwijzering (EHBO) naar de plaats waar de EHBO’ers zich bevinden, dan wel voor voldoende bekendheid bij de eigen organisatie (portiers, officials, barpersoneel), en voor eventuele communicatiemiddelen voor de EHBO'ers.

 

6.       Onze EHBO’ers zijn vrijwilligers, d.w.z. dat zij niets betaald krijgen voor hun werkzaamheden tijdens evenementen.

Van de organisatie van het evenement wordt daarom goed gastheerschap verwacht, d.w.z. dat de organisatie er o.a. voor zorgt dat de EHBO’ers in redelijke mate worden voorzien van eten en drinken tijdens de uren dat ze dienst hebben. (Geen alcohol!)

 

7.       Bij evenementen die niet gratis toegankelijk zijn, dient de organisatie van het evenement ervoor te zorgen dat de EHBO’ers vrije toegang krijgen.

 

Voorwaarden t.a.v. onze eigen hulpverleners:

 

1.       EHBO-vereniging Bladel zorgt voor de aanwezigheid van hulpmiddelen zoals een EHBO-tas en, afhankelijk van het type evenement, extra benodigdheden zoals AED (indien aangevraagd), brancard, dekens e.d.

 

2.       EHBO’ers dienen herkenbaar te zijn door het dragen van een EHBO-hesje.

 

3.       Het gebruik van alcohol en/of verdovende middelen door de EHBO'er is niet toegestaan.

 

EHBO-Vereniging Bladel behoudt zich het recht om meer EHBO'ers in te zetten dan aangevraagd/vereist is, indien wij van mening zijn dat dit aantal niet voldoende is om op een verantwoorde manier Eerste Hulp te verlenen.

Dit kan bijvoorbeeld bij extreme weersomstandigheden of indien er veel meer mensen op een evenement komen dan eerst verwacht.

 

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, kunt u natuurlijk altijd contact opnemen.